Leden

 
Jeniyah Banda
Taekwondo Zwarte Band ( 1e Poom/ Dan)
Revi Bhagwandas
Taekwondo Zwarte Band ( 1e Poom/ Dan)
Rayan Dubar
Taekwondo Zwarte Band ( 1e Poom/ Dan)
Iordanis Efraimidis
Taekwondo Zwarte Band ( 1e Poom/ Dan)
Sheetal GangaramPanday
Taekwondo Zwarte Band ( 1e Poom/ Dan)
Lakshmi Ghogli
Taekwondo Zwarte Band ( 1e Poom/ Dan)
Angel Kirimov
Taekwondo Zwarte Band ( 1e Poom/ Dan)
Vladimiros Kirsanidis
Taekwondo Zwarte Band ( 1e Poom/ Dan)
Maja Kourmpanova
Taekwondo Zwarte Band ( 1e Poom/ Dan)
Siddarth Kumar
Taekwondo Zwarte Band ( 1e Poom/ Dan)
Riaan Mahabali
Taekwondo Zwarte Band ( 1e Poom/ Dan)
Shaqir Mahabali
Taekwondo Zwarte Band ( 1e Poom/ Dan)
Viktoria Ntolesidou
Taekwondo Zwarte Band ( 1e Poom/ Dan)
Shavin Sewradj
Taekwondo Zwarte Band ( 1e Poom/ Dan)
Nivaeno Thomas
Taekwondo Zwarte Band ( 1e Poom/ Dan)
Nabi Zargkaropoulos
Taekwondo Zwarte Band ( 1e Poom/ Dan)
Pavlos Grigoriadis
Taekwondo Zwarte Slip (1e Geup)
Shiven Jaggi
Taekwondo Zwarte Slip (1e Geup)
Alexandros Kourmpanov
Taekwondo Zwarte Slip (1e Geup)
Savvas Kirsanidis
Taekwondo Rode Band (2e Geup) A
July Mahabir
Taekwondo Rode Band (2e Geup) A
Alexis Valavanidis
Taekwondo Rode Band (2e Geup) A
Oskar Debrowski
Taekwondo Rode Slip (3e Geup)
Vishanie Banda
Taekwondo Blauwe Band (4e Geup)
Rohit Wolfert
Taekwondo Blauwe Band (4e Geup)
Sharanya Sewradj
Taekwondo Blauwe Slip (5e Geup)
Quincy Tdlohreg
Taekwondo Blauwe Slip (5e Geup)
Zahier Ghoerahoe
Taekwondo Groene Band (6e Geup) B
Shivayam Marhe
Taekwondo Groene Band (6e Geup) B
Marwa Taybi
Taekwondo Groene Band (6e Geup) B
Ilkay Ileri
Taekwondo Groene Slip (7e Geup)
Hamza Maden
Taekwondo Groene Slip (7e Geup)
Vishesh Raghoenath
Taekwondo Groene Slip (7e Geup)
Safouane Taybi
Taekwondo Groene Slip (7e Geup)
Erwin Michailovskij
Taekwondo Gele Band (8e Geup)
Ishmeet Singh
Taekwondo Gele Band (8e Geup)
Djenna Douiri
Taekwondo Gele Slip (9e Geup)
Agam Singh
Taekwondo Gele Slip (9e Geup)
Catalin Slanina
Taekwondo Gele Slip (9e Geup)
Stefan Slanina
Taekwondo Gele Slip (9e Geup)
Arden Bayryam
Taekwondo Witte Band (10e Geup) C
Kacper Kabot
Taekwondo Witte Band (10e Geup) C